Rruga e Kavajës, Tiranë | info@tbu.al
Studioni në TBU Misioni Historia dhe Themeluesit Partnerët Shërbimet Drejtuesit dhe Organigrama
Administrim Biznesi Business Law
Kriteret e Pranimit Formular Aplikimi Tarifa Regjistrim
Na Kontaktoni FAQ - Pyetje të shpeshta Harta
Konferenca shkencore Konkurs Debate Profesionale Trainime Seminare Te ndryshme
Libra Revista Artikuj te ndryshme Video
Studente Bachelor Studente Masteri Pedagoget Bashkepunetore
Regjistrim
Regjistrohu Online!

Regjistrim

Për regjistrimin, studenti duhet të sjellë në TBU dokumentacionin e mëposhtëm:

- Formularin e aplikimit
- Dëftesën origjinale të shkollës së mesme.
- Certifikatë origjinale të lindjes ose fotokopje (jo të noterizuar) të pasaportës apo kartës së identitetit.
- Dy fotografi (për dokumenta) të 6 muajve të fundit
- Një raport mjekësor ku deklarohet se studenti është i aftë të ndjekë studimet universitare, ose ku të deklarohen nevojat e veçanta shëndetësore

Studenti duhet të bëjë pagesën në llogarinë bankare të Tirana Business University:

- Banka Credins, Tirana, IBAN AL32 2121 1016 0000 0000 0023 7673, Monedha Euro

- Banka Intesa Sanpaolo, IBAN AL91 2081 1008 0000 0204 9533 5301, Monedha Euro


Për më tepër informacion në lidhje me aplikimin, ju mund të kontaktoni nëpërmjet postës elektronike: info@tbu.al Gjithashtu, jeni të mirëpritur pranë zyrave tona në adresën:

Rruga e Kavajës, Kodi Postar 1023
Tel : +355 4 22 60 443
Fax: +355 4 22 60 850
Tiranë- Shqipëri

Regjistrimet kanë filluar.

Ju mirëpresim çdo ditë nga e Hëna në të Shtunë, ora 9.00- 19.00


publikoje në facebook

Linked in
© 2010 TBU - Tirana Business University. All rights reserved
Design by BaronPrint Developed by CplusMedia